Stora guiden till transport, frakt och åkerier

Om du letar efter pålitliga åkerier och transportföretag för att transportera ditt gods har du kommit till rätt ställe. I det här blogginlägget diskuterar vi allt du behöver veta om åkerier och de tjänster de erbjuder. Vi kommer också att ge en lista med tips för att välja rätt transportföretag för dina behov. Så oavsett om du är i behov av transport av styckegods eller farligt material har vi allt du behöver!

Ett lastbilsföretag eller åkeri är ett företag som transporterar varor och allmänt gods. Det kan drivas av en enskild person som äger en eller flera lastbilar. Denna person är sedan ofta medlem i ett transportföretag, till exempel DHL eller Schenker, som tillhandahåller kundinformation. I jämförelse med taxibranschen, där en taxichaufför vanligtvis äger sitt eget fordon men är anställd av ett transportföretag som beställer tjänster, liknar detta taxibranschen.

I många fall har åkeriet flera anställda, och den kan äga både fordon och förare. Flyttfirmor är ett exempel på detta.

Under 2015 började medierna rapportera om att Sveriges åkerier gick i konkurs, 180 konkurser under 2014, på grund av konkurrensen från låglöneländer som Bulgarien. Företag i låglöneländer kunde köra tre inhemska lastbilar, men det fanns få begränsningar och reglerna böjdes regelbundet av lågprisbolag som inte betalade skatter och avgifter eller lät sina förare bo i sina bilar och arbeta för en tredjedel av en svensk förares lön. Man trodde att det fanns cirka 400-1000 utländska lastbilar i Sverige.

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag hävdar att konkurserna inom åkerinäringen är ett resultat av konsolideringen inom sektorn. Omkring hälften av de 6 000 medlemsföretagen drivs av en enda person, och detta är en minskande trend. Under det senaste decenniet har den svenska lastbilsindustrin och åkerier drabbats av en allvarlig nedgång. På grund av detta har många små företag gått i konkurs. Även om dessa konkurser inte bör tillskrivas utländska konkurrenter som överträffar den svenska åkerinäringen, snarare än att Sveriges företag blir större, avslöjar de en expanderande industritrend.

Det finns några saker som du bör ta hänsyn till när du väljer ett åkeri. Här är några tips:

- Kontrollera företagets tillstånd och försäkring. Se till att de är uppdaterade och att täckningen är tillräcklig för dina behov.

- Fråga om deras erfarenhet. Välj ett företag med lång erfarenhet av transport, särskilt om du transporterar något ömtåligt eller farligt.

- Få offerter från flera företag. Jämför priser och tjänster för att hitta det bästa erbjudandet.

- Läs recensioner. Kolla vad andra människor har sagt om företaget innan du fattar ditt beslut.

Vi hoppas att det här blogginlägget har varit till hjälp för att ge dig en översikt över transportföretag och vad du ska titta på när du väljer . Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss! Tack för att du läste.

 

Vad gör ett åkeri?

Svar: Ett åkeri transporterar varor på väg. Varorna kan transporteras för återförsäljning, för tillverkning av andra varor eller för användning i en annan process. Åkeriet kan antingen äga de fordon som används eller ha avtal med andra operatörer om att använda deras fordon på tidsschack eller på kontraktsbasis.

Ett åkeri har följande huvudfunktioner:

1. Att tillhandahålla en transporttjänst mellan två punkter

2. Hämta och leverera varor från och till kunderna enligt behov

3. Att informera kunderna om beräknad leveranstid

4. Att föra noggranna register över leveranser och förflyttningar av varor

5. Att upprätthålla goda kundrelationer

Hur får ett åkeri sina transportuppdrag?

Svar: Det finns några olika sätt att ge transportuppdrag till åkerier.

Ett sätt är genom en offertförfrågan (RFQ). I denna process lämnar potentiella transportföretag ett anbud för den önskade rutten. Kunden väljer sedan det bästa anbudet baserat på pris och andra faktorer.

Ett annat sätt är genom en informell överenskommelse mellan två företag. Detta kan bero på att de har arbetat tillsammans tidigare eller på att ett företag har fler lastbilar än de behöver och är villigt att lägga ut en del av sitt arbete på entreprenad till ett annat företag.

Slutligen ges många transportuppdrag genom avtal. Det innebär att ett företag anlitas för att tillhandahålla transporttjänster under en bestämd tidsperiod (vanligtvis flera månader eller år).

 

Vad är det som krävs för att få driva ett åkeri?

Svar: Det krävs mycket hårt arbete för att driva ett åkeri. Du måste kunna köra stora lastbilar, navigera på trafikerade vägar och hantera olika logistikuppgifter. Dessutom måste du kunna hålla dig lugn under press och fatta snabba beslut när det behövs.

Om du vill göra karriär inom lastbilsbranschen är det viktigt att notera att branschen blir alltmer konkurrensutsatt. Det innebär att du måste vara villig att arbeta hårt och lägga ner den tid och de ansträngningar som krävs om du vill lyckas. Och kom ihåg att säkerheten alltid är din högsta prioritet på vägen!

 

Hur många transportföretag finns det i Sverige?

Svar: Det finns många åkerier i Sverige. Faktum är att landet är hemvist för några av de största transportföretagen i Europa. Nedan följer några av de mest anmärkningsvärda:

  • AB Volvo - En av världens största lastbilstillverkare med stor närvaro i Sverige.
  • Daimler AG - Ägare av Mercedes-Benz och andra stora varumärken. Har en stor transportdivision.
  • Scania AB - En annan ledande lastbilstillverkare med stark skandinavisk närvaro.
  • Fritidsresor - En stor researrangör med busstrafik i hela sverige.
  • Nettbuss sverige AB - Det största bussbolaget i sverige, med linjer över hela landet.

Om åkerinäringen

Cirka 10 000 åkerier med en total omsättning på cirka 160 miljarder kronor (eller cirka 4 % av Sveriges BNP) utgör åkerinäringen. Över 225 000 personer arbetar inom sektorn åkerier. Åkerinäringen är en viktig del för alla företag och all handel samt för sysselsättning och utveckling.

Lite fakta om åkerinäringen

Inom landet transporteras mindre än 10 % av allt gods som transporteras med lastbil mer än 30 mil.

Lastbilstransporter står för cirka 80 % av allt gods som transporteras i Sverige.

Under de senaste 15 åren har lastbilsmotorerna blivit ungefär 90 procent renare.

När det gäller bränsleförbrukning per lastad enhet är stora lastbilar 100 gånger effektivare än personbilar.

Det finns cirka 10 000 åkerier i Sverige.

Den globala omsättningen inom vägtransportsektorn är cirka 160 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 4 % av BNP.

Mer än 225 000 personer arbetar i branschen.

Byggtransporter är den vanligaste verksamheten.

Samhällsfunktion och påverkan

Åkerinäringen är viktig för produktionen av varor och tjänster för samhället och bidrar också till vår nations tillväxt. När varor transporteras kollektivt är koldioxidutsläppen per transporterat ton lägre än om företagen använder sina egna fordon. Sveriges åkerier är å andra sidan logistikexperter som kan hjälpa samhället att nå sina klimatmål.

I Sverige står lastbilstransporterna för cirka 7 % av utsläppen av växthusgaser. Ökad effektivitet och lägre koldioxidutsläpp är resultatet av förbättrad fordonsdesign, tillverkningsprocesser och teknik. Fortsatt utveckling på dessa områden kommer att hjälpa förarna att spara pengar på bränsle och samtidigt minska sina koldioxidutsläpp. Läs mer om vår miljöstrategi på hemsidan.

Vilka är några av de utmaningar som transportföretagen står inför?

Transportbranschen är i ständig förändring och utveckling. Detta innebär att åkare måste vara anpassningsbara och flexibla för att kunna följa med i de senaste trenderna och utvecklingen. De måste också snabbt kunna anpassa sig till ny teknik och ändrade bestämmelser. Dessutom måste transportföretagen och åkerierna kunna hantera den ökade konkurrensen i branschen.

Transportsektorn sysselsätter ett stort antal personer, och det är viktigt att dessa arbetstagare har tillgång till utbildning och utvecklingsmöjligheter så att de kan hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna. Operatörerna måste också se till att deras anställda är medvetna om säkerhetsbestämmelserna och följer bästa praxis när de kör.